11. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu ve 8. ALUEXPO Fuarı başladı

Dünya alüminyum sektörü İstanbul’da buluşuyor ALUEXPO KAPILARINI AÇTI

11. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu ve 8. ALUEXPO Fuarı başladı

Dünya alüminyum sektörü İstanbul’da buluşuyor. Alüminyum sanayisinin dünya genelinde en önemli 3 organizasyonundan biri olan Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ALUEXPO, 12 Ekim Perşembe günü ziyarete açıldı. T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen ALUEXPO, yerli ve yabancı 403 firmanın rekor katılımıyla 14 Ekim gününe dek açık kalacak.

Küresel ekonominin lokomotif sektörlerinden alüminyumun temsilcileri İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen ALUEXPO’da bir araya geliyor. Türkiye’nin sanayi gelişimi ve ihracatında önemli bir yere sahip sektörün, dünya genelindeki en büyük ölçekli 3 organizasyonundan biri olma özelliği taşıyan ALUEXPO, bu yıl rekor katılımla gerçekleşiyor. Geçen yıla göre doğrudan yabancı katılımcı sayısında yüzde 174, yerli katılımcı oranında ise yüzde 25’lik artışa imza atan fuar, 403 sektör paydaşının katılımıyla düzenleniyor. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ALUEXPO; Hannover – Messe Ankiros Fuarcılık tarafından Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği’nin (TALSAD) katkılarıyla ve T.C. Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın katılımıyla kapılarını açtı.

İstanbul'da düzenlenen ALUEXPO 8. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile 11. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Küresel ekonomik zorluklara rağmen son dönemde ülke ekonomimizde ihracat itici güç olmuştur. Alüminyum sektörü bu başarıda önemli bir paya sahiptir. 2022’de 36,1 milyar dolar olan ihracat seviyemiz 7 kat artarak 254,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Dünya ihracatından aldığımız pay yüzde 0,5’ten yüzde 1,2’ye ulaştı. Yıl sonunda geçtiğimiz yılın üzerinde bir ihracat rakamına ulaşma noktasında kararlıyız. Pek çok sektörde ara malı ve girdi olarak kullanılan alüminyum giderek önem kazanmaktadır. 2016’da 2,2 milyar dolar olan sektör ihracatı, 2022’de 6,7 milyar dolara yükselmiştir. Kısa süre önce ilan edilen Orta Vadeli Program kapsamında daha üretken ve verimli ekonomiye geçiş için, alüminyum ihracatı kritik öneme sahip. Katma değer, inovasyon, ileri teknoloji ve markalaşma giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Ülkemizi daha güçlü konuma taşımak için küresel gelişmelere uyum sağlamalıyız. Sürdürülebilirlik, Yeşil Mutabakat’a uyum ve dijitalleşme sektörün önemli gündem maddeleridir” dedi.

TALSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar: “Alüminyum sektörü, yeşil ekonominin getireceği güçlü talep artışıyla büyümeye devam edecek”

Fuarın açılışında konuşma yapan TALSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Türkiye alüminyum sektörünün, alüminyum mamul ve yarı mamul ürünlerinde gösterdiği güçlü büyümeyle paydaşlarıyla birlikte 50 yıldır sürekli gelişen, üretim kapasitesini ve yeteneğini güçlendiren köklü bir sektör konumuna geldiğine dikkat çekti. Dünya alüminyum talebinin 2021 yılında 101 milyon ton olarak gerçekleştiğini; bu talebin özellikle “yeşil ekonomi”nin getireceği güçlü talep artışı ile 2050 yılında 240 milyon tonu aşması, hatta daha güçlü pazar değişimleri üzerinden yapılan öngörülere göre 330 milyon tona ulaşmasının beklendiğini belirten Kibar, küresel iklim değişikliği politikalarına uyum açısından geri dönüşüm kaynaklı alüminyum üretiminin de büyük ölçüde artacağının altını çizdi.

Kibar sözlerine şöyle devam etti: “Alüminyum sektörümüz açısından büyük önem taşıyan ‘Sınırda karbon düzenleme mekanizması’nın pilot sektörlerinden biri olarak, 1 Ekim 2023 itibariyle başlayan raporlama döneminin de öneminden bahsetmek isterim. TALSAD olarak bu sürecin sektörümüze getireceği fayda ve tehditler üzerinde uzun süredir çalışmalar yapmakta, hatta bu konu özelinde sektörümüze en büyük değeri katacak olan; İstanbul Kalkınma Ajansı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirdiğimiz “İstanbul Alüminyum Sektörünün AB Yeşil Mutabakat Politikalarına Uyumu için Sürdürülebilirlik ve Sertifikasyon Merkezi” adlı projemizin çok kısa bir süre önce tamamlandığını belirtmek isterim. TALSAD Yönetim Kurulu olarak projemizin ve bu kritik dönemin başlangıcının ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle derneğimizin çalışmalarının geliştirilerek devam edecek. TALSAD olarak 50 yıldır ülkemiz alüminyum sektörünün gelişmesi, büyümesi ve dünya alüminyum piyasasında önemli bir oyuncu olabilmesi için çalışıyoruz. Bu yolculuğumuzda ALUEXPO Fuarı büyük önem taşıyor.”

Sektörün en etkin temsili gerçekleşiyor

Küresel alüminyum sektörünün en etkin temsilinin gerçekleştiğine dikkat çeken Hannover – Messe Ankiros Fuarcılık Genel Müdürü İbrahim Anıl, “8. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ALUEXPO, yerli ve yabancı 403 firmanın temsiliyle kapılarını açtı. ALUEXPO, Türk alüminyum endüstrisinin gücünü yansıtmaya devam edecek. Geçen yıl İstanbul Fuar Merkezi’nin yenilenen hollerinde gerçekleşen yüzde 27’lik genişleme, yeni hol alanı ve yeni yerleşim planıyla dünya standartlarının ötesinde bir deneyim yaşamamızı sağlamıştı. Bu yıl fuarın istikrarlı büyümesini sürdürerek yüzde 30’luk ek büyüme sağlaması sektörümüz açısından gurur kaynağı oldu” şeklinde konuştu.

11. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu fuar ile eş zamanlı düzenleniyor

11. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu bu yıl da ALUEXPO ile eş zamanlı düzenleniyor. Sempozyum; TALSAD, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve METEM - TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi iş birliğiyle, Türkiye ve 7 farklı ülkeden konularında uzman konukların katılımıyla gerçekleşiyor. Sempozyumun Yürütme Kurulu Başkanı Göksal Güngör, “Ülkemizin gelişmesiyle paralellik gösteren alüminyum sektörümüzün gelişimine katkı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. 11. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu’nda toplam 13 oturumda, dünyadan önemli sektör temsilcilerinin katılımıyla, alüminyumu her boyutuyla ele alacağız. Toplamda tarafımıza ulaşan 105 bildirimiz içerisinden bilim kurulumuzun titiz çalışmalarıyla 89 bildiri kabul edildi. Rekor katılımla ulaşan bildiriler içerisinden sempozyum boyunca 58’i sözlü, 31’i poster sunum gerçekleştirilecek. Sayı ve içerik olarak bu sene de oldukça yüksek bir katılım görmek, sektörümüz ve sempozyumumuz açısından çok önemli” dedi.