Endüstri 4.0: Üretimde köklü değişim

  Tarih boyunca endüstri devrimleri Kaliteli ve hızlı üretim her işletme için ulaşılması gereken bir hedeftir. Bu hedefe ulaşmada gerekli olan unsurların en önemlisi, üretim süreçlerinde kullanılan kaynakların doğru tanımlanması, optimizasyonu ve yönetimidir. Siparişin karşılanmasında, taahhüt edilen…

 

industry_40

Tarih boyunca endüstri devrimleri

Kaliteli ve hızlı üretim her işletme için ulaşılması gereken bir hedeftir. Bu hedefe ulaşmada gerekli olan unsurların en önemlisi, üretim süreçlerinde kullanılan kaynakların doğru tanımlanması, optimizasyonu ve yönetimidir. Siparişin karşılanmasında, taahhüt edilen teslim süresine bağlılık, doğru planlamanın yanında özellikle üretim aşamalarında durum, kalite, kullanılabilir kaynak bilgisinin anlık alınması ve hızlı aksiyonlarda bulunulması gereklidir.

Bu noktada Üretim Yürütme Sistemi (MES – Manufacturing Execution System) çözümleri üretim alanındaki mevcut durumu anlık olarak takip etme ve yönetme imkanı sağlar. Örnek verecek olursak, herhangi bir iş merkezinde olağan dışı duruş, kalite kontrol sonucu ret statüsündeki bir yarı mamul, beklenen sürenin üzerinden gerçekleşen kurulum bildirimleri anlık olarak iletilir. Bu durum toplam sipariş karşılama süresi dikkate alındığında özellikle planlama departmanı üzerinde baskı yaratır ve plan üzerinde hızlı bir şekilde değişiklik yapma zorunluluğu getirir.

Endüstri 4.0’ın olmazsa olmazı MES

Üretim işletmelerinde Endüstri 4.0 yaklaşımı ve stratejisinin ortaya çıkışı uzun bir zaman önce olmasına rağmen uygulamaya alınması henüz “emekleme” aşamasındadır. Bu stratejinin işletmeler tarafından benimsenmesi kısa vadede olabilir ancak planlaması, koordinasyonu ve uygulanması beklenenin çok üzerinden zaman alır. Çünkü Endüstri 4.0 bileşenleri, üretimden, tüm tedarik zincirine kadar olan geniş bir alandaki nesneleri ifade eder. Bu nesnelerin arasında etkileşiminde hız, yönetimindeki minimum efor kritik önem taşır. Endüstri 4.0 yaklaşımını benimsemiş ve uygulama kararı alma aşamasında olan bir şirket, üretim süreçlerindeki otomasyon sayesinde müşteri memnuniyetinde sağlayacağı katma değer ile kazançlarını ve gerekli olan teknoloji yatırım maliyetini (donanım, yazılım, yönetim) iyi analiz etmelidir. Dijital ofis ve akıllı fabrika kavramları kapsamlı bir teknoloji altyapısı gerektirir. Üzerinde durulması gereken diğer bir konu ise, orta ve uzun vadede  rekabet ortamında hayatta kalma isteği ve sonucunda oluşan baskıdır.

MES çözümleri, Endüstri 4.0 stratejisinin uygulanmasını iki yönlü destekler: Yatay ve dikey entegrasyon

Yatay entegrasyon : Üretim süreci içerisinde yer alan tüm verilerin anlık ve ilişkisel oluşturulmasıdır. MES, kapsamlı ve çok boyutlu veri toplanmasında önemli bir rol oynar.

Dikey entegrasyon :  Şirketin tüm tedarik zinciri içerisinde yer alan veri ile etkileşimin sağlanmasıdır. Bu ancak şirket bünyesinde tüm süreçlerin işletilmesinde kullanılan bir iş yazılım çözümü (ERP ve tamamlayıcı) ile mümkündür.

Tek başına MES çözümü Endüstri 4.0 stratejisinin oluşturulmasında temel taşı konumundadır. Ancak tamamlayıcı iş yazılım çözümleri ile desteklenmelidir. ERP ve MES çözümleri le ilgili detaylı makale ve analizlere www.it-matchmaker.com.tr sayfasında yer alan “Makaleler” bölümünden ulaşılabilir.

ERP, MES ya da her ikisi birlikte

erpmes

Şirketler, Endüstri 4.0 yaklaşımını fonksiyonel gereksinimlerini farklı çözümler ile karşılamaktadır. Görsel, TROVARIT’in 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını göstermektedir. MES çözümlerinin gereksinimleri çok büyük oranda karşıladığı görünmesine rağmen arkasında bir ERP desteğinin bulunması zorunludur. Bu noktada tek bir ERP çözümü uygulamak yerine güçlü bir MES sistemi ile entegrasyonu sağlamış çözüm tercih edilmelidir.